: : zobacz fotografie : :
 : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Eskulap : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Liceum Akademickie : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Okoń : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Akademik : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Rzekotka : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Kwiat - 3 : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Kwiat - 2 : :  : : Tomasz Puækowski - Pracownia Witraży GOTYK :: zobacz :: Kwiat - 1 : :